7/24 İrtibat 0173 / 651 54 55

GEREKLİ EVRAKLAR

Ölümün vuku bulması durumunda nakil ve defin işlemlerinin gerçekleşebilmesi için merhuma/merhumeye ait bazı belgelerin temin edilmesi gerekmektedir. Cenazenin bulunan ülkeye ya da bulunduğu ülkenin dışına nakli ve defni için herhangi bir yasal engel bulunmamakla birlikte, aşağıda belirtilen evrakların ivedilikle temini ve ilgili mecralara teslimi gerekmektedir. Bu süreçte yapılması gereken işlemlerinizin tamamı Rahmet Cenaze tarafından gerçekleştirilmektedir.

» Nüfus Cüzdanı ve pasaport,

» Aile nüfus kayıt örneği,

» Bekarsa doğum belgesi,

» Evlilik cüzdanı,

» Boşanmış olanlar için boşanma belgesi,

» Ölüm belgesi,

» Sağlık karnesi ve/veya sağlık kartı,

» Varsa ölüm sigortası,

» Emekli olan merhum/merhume için emeklilik belgesi

» Önceden mezar almış olanlar için mezarlık ve mezar numarası bilgileri,

» Cenaze fonu üyeliği mevcut ise ilgili belgeler,

» Konsolosluktan nakil serbestisi belgesi.

Yukarıda belirtilen evraklara ek olarak bazı evrak ihtiyaçları gerekebilir. İhtiyaç olması halinde Rahmet Cenaze gerekli danışmanlık hizmetini vermektedir.